Archief

PGW nu officieel een goed doel

De Stichting Platform Gehandicapten Westland (PGW) heeft officieel de status van goede doelen instelling verkregen. Hierdoor hoeft de stichting geen erf- of schenkingsbelasting meer te betalen over erfenissen en schenkingen die de stichting gebruikt voor het algemeen belang.

Donateurs kunnen hun giften aan het Platform van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Vanaf heden verstuurt de stichting eenmaal per jaar een kwitantie aan alle donateurs. Daarop staat een overzicht van de giften in het voorgaande jaar. Dat overzicht kan door donateurs worden benut bij hun belastingopgave.

Categorieen:
Westland Algemeen