Archief

Komst hospice stap dichterbij

De realisatie van een hospice voor Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland is dinsdag een stap dichterbij gekomen. De hervormde diaconie van de Oude Kerk in Naaldwijk is eigenaar geworden van het voormalige Wit Gele Kruisgebouw aan de Dijkweg in Naaldwijk en zal dit gebouw beschikbaar stellen aan de stichting Hospice.

Er moet nog wel onderdak worden gevonden voor de stichting Jeugd en Gezin die nu nog gehuisvest is in het pand. Terwijl aan die oplossing wordt gewerkt, zijn de verbouwplannen voor het gebouw bijna uitgewerkt en kan de vergunningaanvraag bij de gemeente Westland worden ingediend, aldus Paul Kempers, de voorzitter van de stichting Hospice Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland.

In 2007 is een onderzoek gedaan naar de behoefte van een hospice, waar mensen hun laatste levensfase kunnen doorbrengen. Daaruit bleek dat in deze regio veel belangstelling is voor een hospice in de vorm van een bijna-thuis-huis.

De diaconie van de Oude Kerk vindt dat ze ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft, zegt voorzitter Evert van Malkenhorst. "Daarom hebben we samen met vertegenwoordigers van de VPTZ (vrijwilligers palliatieve terminale zorg - red.) en Careyn het initiatief genomen om te komen tot het oprichten van een hospice, waar dringend behoefte aan is. De diaconie faciliteert de stichting door het beschikbaar stellen en bouwkundig aanpassen van het gebouw aan de Dijkweg."