Archief

Taalmaatjesproject slaat aan in Westland

Al 65 migranten krijgen inmiddels concrete ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal door vrijwilligers die deelnemen aan een project van het Vluchtelingenwerk in het Westland.

Het zogeheten taalmaatjesproject MENS (Met Elkaar Nederlands Spreken) is in het afgelopen najaar van start gegaan. De Nederlandstalige vrijwilligers gaan allemaal één keer per week op bezoek bij hun taalmaatje om les te geven. In totaal 20 migranten (van 9 verschillende nationaliteiten) zijn individueel gekoppeld aan een vrijwilliger. Daarnaast zijn in vier kernen van Westland groepslessen gestart, waar in totaal 45 vrouwen aan deelnemen.

Naast het leren van de Nederlandse taal geldt als nevendoel het opheffen van het isolement waar veel deelnemers mee kampen. En voor de vrijwilligers geldt dat zij een hoop opsteken over andere culturen.

In Westland voert Vluchtelingenwerk het taalmaatjesproject uit in opdracht van het Oranje Fonds. Nieuwe vrijwilligers en deelnemers zijn altijd welkom (bel met Yvonne Polman op 06-20530224 of e-mail ypolman@vwzuidvleugel.nl).

Categorieen:
Westland Algemeen