Archief

Duijsens geeft geen krimp

Fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig heeft dinsdagavond in de gemeenteraad van Westland feitelijk geen krimp gegeven in het debat over zijn opstelling in de onlangs gevoerde discussie in de raad over een alternatief centrumplan voor 's-Gravenzande. Die discussie leidde tot een crisis in de coalitie en het opstappen van GBW-boegbeeld Remmert Keizer.

Woordvoerder El Mokaddem van Progressief Westland vroeg Duijsens op de man af, of hij spijt van het gebeurde had. "Natuurlijk", reageerde Duijsens, "zeker als je ziet wat het allemaal teweeg heeft gebracht". Of hij in de gesprekken met GBW excuses had aangeboden, bleef onduidelijk. Dat was niet expliciet gebeurd, maar mogelijk tussen de regels door, zo was de strekking van Duijsens' reactie.

De tegen zijn emoties vechtende fractievoorzitter Rijneveen van GBW wees erop, dat zijn voorganger Keizer is opgestapt, omdat deze het ongewijzigd verdergaan van de coalitie de doorslag liet geven. Er is volgens Rijneveen een basis voor herstel van het vertrouwen aanwezig. Namens mede-coalitiegenoot CDA herinnerde fractievoorzitter Wijten eraan, dat zijn fractie het vertrouwen in Westland Verstandig niet had opgezegd.

Het debat over de crisis in de coalitie van GBW, CDA en Westland Verstandig was aangevraagd door fractievoorzitter Van der Meer van de LPF, die na zijn betoog een motie van afkeuring over het gedrag van Westland Verstandig indiende. Deze motie werd met 23 tegen 8 stemmen verworpen.