Archief

Aangepaste portefeuilleverdeling in de Hoek

Binnen het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland zijn de aandachtsgebieden van de opgestapte portefeuillehouder Harry Bodifée, die daarin namens het CDA zitting had, tijdelijk verdeeld over de resterende leden van het dagelijks bestuur.

De aandachtsgebieden Ruimtelijke Ordening en Projecten zijn ondergebracht bij voorzitter Hestia Reukema (VVD); Financiën valt nu onder de portefeuille van Wim de Groot (VVD). Klaas de Koning (Hoekse Zaken) neemt het plaatsvervangend voorzitterschap over.