Archief

Strandafvlakking in Hoek van Holland

Bulldozers gaan vanaf maandag het strand bij Hoek van Holland onderhanden nemen. Een deel van dit strand is voor hulpdiensten en strandwacht niet meer te overzien. Het probleem doet zich voor in de eerste kilometer ten noorden van de pier en een stuk strand van 400 meter ten noorden en zuiden van de Rechtestraat.

Het strand in Hoek van Holland is in het verleden opgespoten met zand uit zee, dat achteraf niet geschikt bleek voor de locatie. Bij wind of overstroming door zeewater verdween het zand en hierdoor is op het strand een hoogteverschil (tot circa 1,5 meter) ontstaan. Oplossing voor het probleem is het strand opnieuw te profileren. Hiertoe moet een hoogteverschil uitgevlakt worden over een grote breedte van het strand (circa 50 tot 100 meter).

Bulldozers schuiven het terrein vanaf de landzijde richting zee in een helling tot aan de waterlijn. Het totale strand wordt hierdoor iets lager. Aangezien deze werkzaamheden voor de opening van het badseizoen klaar moeten zijn, begint de aannemer op maandag 18 april aanstaande. De totale werktijd die hiervoor benodigd is, wordt geschat op twee weken.