Archief

Bestemmingsplan 'Glastuinbouwgebied' ter inzage

De gemeente Westland heeft een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor het gehele glastuinbouwgebied. Het voorontwerp ligt vanaf morgen tot en met 26 mei ter inzage. De gemeente roept bewoners en ondernemers op om te checken of hun perceel en/of pand goed is ingetekend.

Het nieuwe bestemmingsplan 'Glastuinbouwgebied' vervangt de bestaande 65 bestemmingsplannen, die voor het grootste deel zijn opgesteld door de voormalige gemeenten. In het nieuwe plan gelden voor iedereen dezelfde regels. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen; het plan is een weergave van de huidige situatie.

Het kan zijn dat eigenaren/bewoners in het verleden rechten of ontheffingen hebben gekregen die niet bij de gemeente Westland bekend zijn en daarom niet op de plankaart staan. Bijvoorbeeld een vrijstelling om hoger te bouwen, of een perceel dat agrarisch lijkt, maar de bestemming recreatie heeft. Om te voorkomen dat de gebruiks- en bouwmogelijkheden beperkt worden, is het belangrijk dat iedereen checkt of het ontwerp de actuele situatie goed weergeeft.

De plankaarten kunnen worden ingezien via de website www.gemeentewestland.nl of bij het omgevingsloket in het gemeentekantoor in 's-Gravenzande (zie de gemeentelijke website voor de openingstijden).

Het plan omvat ruim 4.500 hectare glastuinbouwgebied. Buiten het plangebied vallen de woonkernen, woningbouwlocaties, het kustgebied en bedrijventerreinen. Recreatiegebied de Wollebrand en natuurgebied Staelduinse bos zijn wel in het plan opgenomen.