Archief

Agrariërs alert op vergoeding

Vrijwel alle agrariërs in Midden-Delfland hebben gereageerd op de mogelijkheid een probleemgebiedenvergoeding aan te vragen. Deze regeling is opengesteld door de gemeente Midden-Delfland en wordt mede gefinancierd door het Recreatieschap Midden-Delfland.

Het gaat om een vergoeding voor de beperkingen die agrariërs ondervinden doordat zij in hun bedrijfsvoering rekening moeten houden met de waardevolle kenmerken van het landschap.

De vergoeding bedraagt € 94 per hectare per jaar. Voor een gemiddeld bedrijf komt dat neer op ruim € 3.500. In totaal gaat het over drie jaar om bijna € 1 miljoen.