Archief

Reconstructie Dorpskade kost twee miljoen

De gemeente Westland wil twee miljoen euro uittrekken voor de reconstructie van de Dorpskade in Wateringen. De werkzaamheden moeten in september beginnen en zullen tot in het eerste kwartaal van 2012 doorgaan. Het college van B en W heeft de gemeenteraad gevraagd het geld beschikbaar te stellen.

De Dorpskade is één van de belangrijkste uitvalswegen voor Wateringen en Kwintsheul, waarvan de verkeersbelasting de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen. Jaarlijks moeten er noodreparaties aan het wegdek uitgevoerd worden. Bij eerdere inspecties is gebleken dat er langs- en, dwarsscheuren in het asfalt zitten. Ook de oeverconstructies moeten dringend worden vervangen.

Het reconstructie-ontwerp is eind vorig jaar gepresenteerd tijdens een druk bezochte informatieavond in het gemeentekantoor in Wateringen. Op basis van de daar gevoerde gesprekken zijn enkele kleine aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd.