Archief

Ambtenaren op mest-missie

Paardenmaneges in Westland kunnen de komende tijd bezoek van een buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente tegemoetzien. Het is de bedoeling om afspraken te maken over het schoonhouden van de openbare weg. Ook individuele ruiters wordt gevraagd de mest van hun paarden op te ruimen.

De opruimplicht is sinds kort opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Westland. De belangrijkste aanleiding tot deze APV-aanpassing is een toename van klachten over de overlast die wordt veroorzaakt door paardenpoep op de openbare weg.

Een mooi voorbeeld van een stad waar het probleem van paardenpoep is opgelost, is te vinden Wenen, aldus de gemeente. De eigenaren en houders van paarden maken daar gebruik van mestzakken. Deze zakken zijn onder meer te koop in een paardenapotheek.

Categorieen:
Westland Algemeen