Archief

Groen licht geluidscherm Galgeblok

Het college van B en W van gemeente Westland heeft dinsdagavond groen licht gekregen voor een extra krediet van ruim € 1,1 miljoen voor het aanbrengen van een nieuw geluidscherm langs de Kruisbroekweg in Naaldwijk, ter hoogte van de woonwijk Galgeblok.

Uit onderzoek was in 2008 al gebleken, dat het scherm dringend aan vervanging toe was. De gemeenteraad stelde in 2009 een krediet van bijna 5 ton ter beschikking. Bij de verdere voorbereiding van het project bleek dit bij lange na niet voldoende te zijn.

Door het college is gewezen op de actuele eisen aan geluidschermen en op bewonerswensen, mede naar aanleiding van de komst van hoge schoolcomplexen aan de overkant. De 5 ton van 2009 is gegroeid naar € 1,6 miljoen. De coalitiepartijen GBW, CDA en Westland Verstandig gingen akkoord.

De oppositiepartijen buitelden over elkaar heen met verwijzingen naar de bijnaam van het Galgeblok: de goudkust. Zij vonden het bedrag buitensporig hoog. Wethouder Meijer zei er alles aan te zullen doen om zoveel mogelijk onder het beschikbaar gestelde bedrag te blijven.