Archief

Alternatief centrumplan 's-Gravenzande gepresenteerd

Het definitieve alternatief voor het winkelcentrumplan van 's-Gravenzande is donderdagavond op een drukbezochte bijeenkomst in De Spaansche Vloot gepresteerd. Met dit alternatief denken de initiatiefnemers het nieuwe centrum sneller te kunnen realiseren dan met de gemeentelijke plannen.

Het plan is een zogenaamd 'burgerinitiatief'' van drie inwoners van 's-Gravenzande. De plaatselijke ondernemers hebben volgens winkeliersvoorzitter Mieke Hoogeveen hierom niet gevraagd. De winkeliers zijn vertegenwoordigd in de commissie die de gemeente over het centrumplan adviseert. Hoogeveen wilde donderdagavond dan ook geen standpunt innemen welk plan de voorkeur geniet.

In de plannen van de gemeente Westland zijn woningen voorzien, waarvan 70% verkocht moet zijn voordat het hele project kan aanvangen, zo stellen de initiatiefnemers. Ook wordt verwacht dat bewoners van de Pompe van Meerdervoortstraat bezwaarschriften zullen indienen tegen de nieuwbouw tegenover hun woningen. Bovendien zouden er diverse panden onteigend moeten worden, wat ook vertragend werkt.

Die bezwaren gelden niet voor het alternatieve plan, dat niet uitgaat van sloop en nieuwbouw maar van renovatie van het huidige winkelcentrum. De initiatiefnemers hebben hun plan aangeboden aan fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig. Die partij steunt het initiatief en zal dit voorleggen aan de gemeenteraad.

Wethouder Theo Duijvestijn zei eerder geen grote veranderingen te willen aanbrengen in de bestaande plannen van de gemeente, maar wel te willen luisteren naar de mensen van het alternatieve plan. Het gemeentelijk plan wordt woensdag 30 maart gepresenteerd in gebouw De Kiem.