Archief

Westland: Water wel degelijk schoner

De gemeente Westland is het niet eens met het Hoogheemraadschap van Delfland, dat het beleid niet of nauwelijks tot verbetering van de waterkwaliteit in de regio heeft geleid. Ook al voldoet de kwaliteit nog niet aan alle normen, er is volgens het college van B en W de afgelopen jaren een behoorlijke slag gemaakt. Het effect van alle maatregelen zal pas de komende jaren zichtbaar worden.

Dit schrijft het college in antwoord op vragen van Progressief Westland. In het rapport 'Waterkwaliteit Glastuinbouwgebied 2005-2009' concludeerde het hoogheemraadschap dat de concentratie bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater ondanks alle maatregelen niet daalt. Volgens het college is het de vraag of die conclusie juist is. Het was beter geweest als de cijfers uit het rapport waren vergeleken met die van de periode 2001-2004 en dat is niet gebeurd.

Bovendien zijn er volgens het college mogelijk andere verklaringen voor de hoge concentraties dan lozingen door de tuinbouw. Daarbij kan gedacht worden aan baggeren, waardoor bodembestanddelen weer vrijkomen. Een andere verklaring is een wijziging van de pH-waarde van het water, waardoor stoffen eerder vrijkomen.

Hoewel Westland van mening is dat het de goede kant opgaat met de waterkwaliteit, wordt ook erkend dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Daarom blijft het college samenwerken met hoogheemraadschap en de tuinbouwsector om die kwaliteit verder te verbeteren.

Categorieen:
Westland Algemeen