Archief

Ruimer aanbod huishoudelijke hulp

De komende vier jaar blijven zorgaanbieders Careyn, Pieter van Foreest en Inis de huishoudelijke hulp in Westland verzorgen. Daarnaast kunnen nog vier nieuwe aanbieders een aanbod doen voor huishoudelijke hulp: Buurtzorg Nederland, Maecon, Axxicom en Algemeen Thuiszorg Bureau.

Voor Westlanders die gebruik maken van deze vorm van zorg, betekent dit meer keuzevrijheid, maar ook de mogelijkheid de eigen hulp te behouden indien gewenst. In Westland maken op dit moment ongeveer 2.100 huishoudens gebruik van hulp in de huishouding via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Onlangs liepen binnen de gemeente Westland de huidige contracten af en moest er opnieuw worden aanbesteed. Dat gebeurde volgens Europese richtlijnen. Wethouder Zorg en Welzijn Marga de Goeij: "Bij de aanbesteding zijn we uitgegaan van kwaliteit, continuïteit, de vrije keuze van de cliënt en de samenwerking met andere zorgaanbieders zoals huisartsen."

Categorieen:
Westland Algemeen