Archief

Gemeente verkrijgt 'veiligheidsprofiel' 789 burgers

De gemeente Westland heeft afgelopen week van bijna 800 inwoners een vrij gedetailleerd beeld opgetekend van hun beleving van de veiligheid in hun omgeving. Er hebben 696 mensen meegewerkt aan de enquêtes op straat, die gehouden werden in alle 11 kernen op de halteplaatsen van de speciale bus die daartoe op toernee was gegaan. Verder hebben 93 mensen dezelfde enquête op de website van de gemeente ingevuld.

Deze 'Week van de Veiligheid' was onderdeel van een groot project van de gemeente Westland voor de ontwikkeling van een nieuw veiligheidsbeleid. De uitkomsten van de in augustus gehouden conferentie en van de nu gehouden enquêtes worden in de komende weken geanalyseerd.

Categorieen:
Westland Algemeen