Archief

Westland 32 gedecoreerden

In gemeente Westland werden door burgemeester J. van der Tak 31 Westlanders namens Hare Majesteit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Uit de kern Monster kregen tien personen de onderscheiding opgespeld. Vanuit de kern Naaldwijk werden er negen inwoners gedecoreerd. Wateringen volgde met vier onderscheidingen, 's Gravenzande met drie, Poeldijk en De Lier elk twee en Honselersdijk één. Vanuit de kern Kwintsheul had de heer P.G.A.Weber op een eerder moment al de onderscheiding opgespeld gekregen die behoort bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn verdiensten hadden te maken met de Stichting Herstructurering, Kom in de Kas, stichting Haemophilia, Varend Corso, landelijk glasbouwteam, belangenvereniging kwekers Westlandse Zoom, WOS en Quintus

De volgende Westlanders werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Uit Naaldwijk

De heer J.P. Bakker: Nederlands Hervormde Gemeente; stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland; Westlands Museum; Stichting Jeugd Westland; Steun Gezondheidzorg Naaldwijk/Honselersdijk.

Mevrouw A.W.M. Berendse-Jeuken: Vrouwenhuis in 's-Gravenzande; gespecialiseerd maatschappelijk werk voor tuinders en hun partners; zelfhulpgroepen en Bureau Slachtofferhulp Westland; Lionsclub Westland De Glazen Stad; Stichting Welzijn Westland en de Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg; initiatiefgroep Hospice.

Mevrouw J.L.M. Hakvoort: St. Adrianusparochie in Naaldwijk; voetbalvereniging RKVV Westlandia; dans- en klaverjasavonden in de Binnenhof in Naaldwijk; bejaarden- en verpleeghuizen; Zonnebloem.

De heer C.D. Hendriks: Scouting; Scoutingkampeerterrein Staelduin; Scouting Labelterreinen.

Mevrouw E.C.W. Mosterd-Groenendijk: Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen; zwemvereniging De Hoogwerf; collecte van de Nierstichting;, klaverjasavonden voor de vrijwillige brandweer en de politie van Naaldwijk; functies in het onderwijs, het kindervakantiewerk, de Sociëteit van alle Gezindten en de watersportvereniging Willemstad.

De heer F.V. Valstar: Protestante gemeente in Naaldwijk, voorheen de Gereformeerde Kerk in Naaldwijk.

De heer K. Versteeg: gymnastiekvereniging DOS Naaldwijk; Seniorensoos in Naaldwijk; Gereformeerde Kerk in Naaldwijk.

Mevrouw C.L.M van Wijk-Wenneker: het Nederlands Rode Kruis afdeling Westland; docent en verpleegkundige en als begeleider van vrijwilligers bij het Rode Kruis; Parochiële Charitatieve Instelling van de Adrianusparochie in Naaldwijk.

De heer N. van Haren: Verpleeghuis De Naaldhorst en bij de Stichting Paus Johannes XXIII; Christelijke LOM-school De Bergpas.

Uit Monster

Mevrouw A. van den Akker-Lodder: collecte van de Kankerbestrijding; vereniging Protestants Christelijk Onderwijs; ouderenwerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente

Mevrouw L. van den Berg: Koninklijke Nederlands Vereniging EHBO; EHBO en Bedrijfshulpverlening van Rijkswaterstaat; Nederlands Lapidaristen Club; mantelzorger.

De heer M.J. Bolle: oud-raadslid van de gemeente Monster; zwem- en recreatiecentrum De Boetzelaer; sporthal De Wielepet; Beheerscommissie.

De heer N.T.J. van den Broek: adviseur voor collega-tuinders, studieclub Tuinbouw; Financiële Commissie van veiling Zwartendijk (Naaldwijk); Commissie van Toezicht van veiling Westland-Zuid te 's-Gravenzande; verkennerij Poeldijk; parochie Sint Machutus: de Katholieke Bond van Ouderen; Stichting De Westlandse Druif; dragersvereniging Sint Barbara.

De heer A.A. van Gaalen: Varend Corso Westland; Westlandse Druiventuin; Plusbus Westland; Club voor Bedrijven Monster-Poeldijk.

De heer L.A. van Gaalen: vrijwillige brandweer in Monster; KNRM station Ter Heijde;. geheel nieuw boothuis;vernieuwing reddingsmateriaal.

De heer E.J. Kuiper: Hervormde Gemeente Ter Heijde aan Zee; de Koninklijke Metaalunie; AVAG

De heer C.A.A. Oosterveer: parochieel zangkoor St. Caecillia; parochie Onze lieve Vrouwe van Altijd Durende Bijstand; biljartclub De Carambole; volksdansgroep VODAMO.

De heer A. van der Tang: de Monsterse Reddingsbrigade; diensten tijdens het bewakingsseizoen; strandwachtcommandant; opleider Strandwachtdiploma; zwemtrainer en instructeur.

De heer A.A.C.M. Thoen: Westerhonkloop; Wollebrandcross.

Uit Honselersdijk

Mevrouw A.C. Hendriks-Lastdrager: Parochie Onze Lieve Vrouw van Goede Raad; Katholiek Vrouwengilde, afdeling Honselersdijk; De Zonnebloem, afdeling Honselersdijk; radioprogramma Wekker.

Uit De Lier

De heer J. Keijzer: gymnastiekvereniging SV De Lier; Gereformeerde Kerk in De Lier; Protestants Christelijke Ouderenbond De Lier en Zuid-Holland; CDA; Huurdersvereniging Westland en rechtsvoorgangers.

De heer M.A.J. van der Spek: Stichting Jeugdhulpverlening Delft/Den Haag; Stichting Openbare Bibliotheek in De Lier; het Genootschap Oud-Westland ten Naaldwijk; Parochie de Heilige Martelaren van Gorcum

Uit Poeldijk

Mevrouw C.H.M. Langelaan-Zuiderwijk: Sociëteit Samen Sterk, een ontmoetingsplaats voor mensen met een lichamelijke handicap; Verzorgingshuis De Backerhof in Poeldijk.

De heer F.C. van Velthoven: Vrienden van Pius X; voetbalvereniging SV Verburch; dorpsblad De Poeldijker; De Leuningjes in Poeldijk; CDA.

Uit 's Gravenzande

Mevrouw C.T. van der Lans-van der Kley: De Zonnebloem, Kunstuitleen Westland; Volksuniversiteit 's-Gravenzande..

De heer C. van der Meer: organist van de Gereformeerde Gemeente Monster en organist van de Nederlandse Hervormde Kerk in Ter Heijde en organist van de Gereformeerde Kerk in 's-Gravenzande; begeleider van het Ichtus kerkkoor in 's-Gravenzande;begeleider van het koor Excelsior in Monster.

De heer L.C. van Nierop: tafeltennisvereniging Smash; inzet voor een stichting die zich inzet voor de zorg van gehandicapten.

Uit Wateringen

De heer W.A.M. den Ruijt: Omnivereniging Velo; carnavalsvereniging De Jolige Druif; Katholieke Bond van Ouderen.

De heer W.J. van Staalduinen:Westlandse Aquariumvereniging Azolla; Culturele Raad Wateringen; De Ark; vrijwillige brandweer van Wateringen.

De heer A. Storm: oud-raadslid van de voormalige gemeente Wateringen; VVD; commissie Bestuurlijk Herindeling Westland; handbalvereniging Van der Voort Quintus; het project Jong ondernemen; de Open-monumentencommissie; beheerstichting de Eendenburcht.

Mevrouw M.J.T Zwinkels-van Kester: de Nationale Vereniging de Zonnebloem; Parochie St. Jan de Doper in Wateringen; mantelzorger.

Voor een uitgebreide toelichting op de uitreiking verwijzen we u naar www.gemeentewestland.nl