Archief

WestlandbeRaad van start

Het eerste WestlandbeRaad gaat op woensdag 28 april van start.

Tijdens de raadsvergadering van 30 maart heeft de Raad besloten om anders te gaan vergaderen dan in de voorgaande raadsperiodes. De raad gaat voortaan in de regel wekelijks op woensdag vergaderen, en noemt dit het 'WestlandbeRaad'. De vergaderingen beginnen om 17.00 u of 19.00 u en worden gehouden in het gemeentekantoor van `s-Gravenzande.

De raad denkt met deze nieuwe vergaderwijze efficiënter te kunnen werken en de toegankelijkheid en het verloop van het besluitvormingsproces duidelijker te kunnen maken naar de burgers toe.

Verder zal de indeling bloksgewijs plaatsvinden:

Een blok 'InformatiefbeRaad': hierin is ruimte gereserveerd voor het uitwisselen van kennis en het inwinnen van informatie. Zoals hoorzittingen en presentaties.

Een blok 'PolitiekbeRaad': in dit blok vinden de politieke debatten plaats over actuele onderwerpen en over onderwerpen waar de raad besluiten over moet nemen.

Het blok 'Raad', dat om de week plaatsvindt, is het moment waarop de raad de finale besluiten neemt over de raadsvoorstellen.

Categorieen:
Algemeen