Archief

Koningswerf blijft definitief dicht

Het winkelcentrum De Koningswerf in 's-Gravenzande gaat definitief dicht. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Westland dinsdag in een ingelaste vergadering besloten.

Het winkelcentrum werd op 31 juli met spoed afgesloten in verband met asbestverontreiniging. B&W zijn tot de conclusie gekomen dat het saneren van asbest en vervolgens weer tijdelijk openstellen niet gewenst is, omdat het centrum volgend jaar toch gesloopt moet worden.

Eerste prioriteit voor het college is nu om de economische schade, niet alleen voor de betrokken winkeliers, maar ook voor het hele centrum van 's-Gravenzande, zoveel mogelijk te beperken.

Daarom is een snelle tijdelijke huisvesting van groot belang.

Hiervoor zijn twee locaties in beeld: het terrein van de voormalige Prins Willem-Alexanderschool tussen Langestraat en Sand-Ambachtstraat en het Graaf Florisplein. De nog te slopen PWA-school is van het begin af aan al in beeld als alternatieve locatie voor de winkels die tijdens de bouw van het nieuwe kernwinkelgebied tijdelijke huisvesting moeten krijgen. Het Graaf Florisplein is wat oppervlakte en ligging betreft ook voor tijdelijke huisvesting geschikt.

Om geen tijd verloren te laten gaan zal voor beide locaties al een publicatie van ter inzageligging plaatsvinden, zodat de termijn die hiervoor geldt zo snel mogelijk kan ingaan. De verwachting is dat op korte termijn de keuze uit de beschikbare locaties gemaakt kan worden.

Het college streeft ernaar dat in de eerste helft van oktober de winkeliers over kunnen gaan naar de tijdelijke huisvesting op een van de locaties.

Alle beslissingen zijn genomen onder voorbehoud van goedkeuring door de belanghebbende marktpartijen.