Archief

Gemeenteraad buigt over Polanen

Bij de vaststelling van het Stedenbouwkundig Plan Polanen werd door de raad nadrukkelijk aan het college gevraagd aandacht te hebben voor de problematiek inzake Westerhonk.

Er wordt al jaren gesproken over de noodzakelijke vernieuwingen op het terrein van Westerhonk. Dat een andere inrichting en opzet niet door iedereen positief wordt ontvangen is begrijpelijk. Een grote verantwoordelijk ligt daarbij echter wel bij de stichting 's Heerenloo West-Nederland.

Het voorstel werd raadsbreed aangenomen met het nadrukkelijke verzoek aan de wethouder 'goed te zorgen voor de mensen die de zorg nodig hebben' en de opmerkingen vanuit de raad ook onder ogen te brengen van de stichting. De CU/SGP heeft tegen het voorstel gestemd.

Categorieen:
Algemeen