Archief

Toekomst Ter Heijde

In april worden de inwoners van Ter Heijde geinformeerd over de plannen die er zijn bij Arcade voor de toekomst ontwikkelingen van hun kern.

De gemeente bespreekt met Arcade eerst de visie die zij heeft voor de sociale huurwoningvoorraad, voordat de raad van de gemeente hier over wordt ingelicht.

Dit is het antwoord dat het college van de gemeente Westland geeft naar aanleiding van schriftelijke vragen van de fractie van GemeenteBelang Westland.

De gemeente streeft ernaar om te komen tot afspraken over het proces en de woningtoewijzing in de maandelijkse overleggen met Arcade.

Categorieen:
Monster Westland Algemeen