Archief

Beantwoording vragen GBW

Het college van burgemeester en wethouders hebben de schriftelijke vragen van GemeenteBelang Westland over de openbare kunstwerken beantwoord.

De fractie had gevraagd of er een beleid is voor het onderhouden en vervangen van openbare kunst. De gemeente heeft dit niet, maar is op dit moment de kunstobjecten aan het inventariseren.

Ook geeft het college aan dat met ingang van 2006 in totaal 33.000,- euro bezuinigd is op budgetten voor aanschaf en onderhoud van beeldende kunst. Voor onderhoudswerkzaamheden wordt een raadsvoorstel voorbereid.

Categorieen:
Westland Algemeen