Archief

Midden-Delfland start onderzoek

De gemeente Midden-Delfland start in augustus een telefonisch onderzoek waarbij gekeken wordt naar de tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening.

Hiermee wil de gemeente een globaal beeld krijgen van de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven. Met de uitkomsten worden gerichte acties ondernomen om de dienstverlening te optimaliseren.

Inwoners die benaderd worden voor deelname aan het onderzoek krijgen vooraf een brief van de gemeente.