Archief

Infrastructuur en bluswaterovereenkomst

Burgemeester Rodenburg van de Gemeente Midden-Delfland tekent samen met de directeur van Evides een infrastructuur-en bluswaterovereenkomst.

In het contract over de bluswaterovereenkomst wordt onder andere de beschikbaarstelling van bluswater, de plaatsing van brandkranen, de minimale hoeveelheid water en het onderhouden en beheer van brandkranen geregeld.

Ook worden er afspraken gemaakt over de drinkwatervoorziening aan burgers, de kwaliteit ervan en het leggen, onderhouden en beheren van leidingtraces.