Archief

Opstelten: snel duidelijkheid HVH

De Rotterdamse gemeenteraad moet snel een besluit nemen over de toekomst van de elf deelgemeenten van de stad.

Dit is de mening van burgemeester Opstelten, die hij naar voren bracht tijdens een bijeenkomst in de Rotterdamse bibliotheek. Volgens hem moet de raad vóór de gemeenteraads-verkiezingen van 2006 een beslissing nemen.

De burgemeester wijkt daarmee af van het collegeakkoord van 2 jaar geleden. Daarin werd afgesproken dat er pas na 2006 gepraat zou worden over een nieuwe opzet van de huidige deelgemeenten, waaronder Hoek van Holland.

Enkele weken geleden verscheen een rapport van de PvdA waarin de afschaffing van de deelraden werd bepleit. Burgemeester Opstelten wil het niet zover laten komen. Wel kunnen volgens hem sommige taken beter centraal geregeld gaan worden.