Archief

Bijeenkomsten Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap van Delfland organiseert in november twee informatieavonden over de werkzaamheden van het waterschap.

Aan bod komen onder meer de verkiezingen van het algemeen bestuur, de begroting en tarieven voor 2005, het beleid voor de komende jaren en

plannen voor de verschillende polders in het gebied in het kader van ABC Delfland.

Er is een bijeenkomst voor Westland op 1 november, voor Midden-Delfland is de bijeenkomst op 8 november.