Archief

Begroting 2005 Midden-Delfland

De gemeente Midden-Delfland heeft de procedure voor de behandeling van de ontwerp-begroting 2005 vastgesteld.

In de procedure zijn een aantal opvallende veranderingen. Zo wordt de concept-begroting niet behandeld in de raadscommissie, maar kunnen er schriftelijk vragen worden ingediend.

Ook wordt de inhoud niet in de raadsvergadering uitgesproken maar al eerder ter beschikking gesteld aan de raadsfracties, burgemeester, wethouders en inwoners.