Archief

Goedkeuring fusieplan LTO Noord

De besturen van de land- en tuinbouworganisaties GLTO, NLTO en WLTO hebben het plan om per 1 januari te fuseren tot LTO Noord goedgekeurd.

Hiermee is een belangrijke stap gezet op weg naar een krachtige LTO-organisaties die de belangen behartigt van de agrarische ondernemers in de 9 provincies boven de grote rivieren.

Het fusieplan wordt op 15 november voorgelegd aan de ledenraden van de drie verenigingen. Zij beslissen dan of de voorgenomen fusie doorgaat.

Categorieen:
Algemeen