Archief

Akkoord aanpak lichthinder

De vakgroep LTO Glastuinbouw en Stichting Milieu en Natuur hebben een akkoord bereikt over de aanpak van lichthinder door kassen.

Ten eerste moeten de bestaande wettelijke regels, onder meer de verplichte zij-afscherming, beter worden nageleefd en gehandhaafd en wordt de lichtuitstraling naar boven beperkt met al aanwezige schermen.

Daarnaast omvat het akkoord een stappenplan om per 1 januari 2008 het licht boven de kassen voor 95 procent af te schermen.

Categorieen:
Algemeen