Archief

WLTO pleit voor het behoud veenweidelandschap

De Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, WLTO, staat zeer kritisch ten aanzien van het waterbeleid waar de Nota Ruimte voor de diepe veenweidegebieden aanpassingen van grondwaterpeilen wil uitsluiten.

Hierdoor bestaat het risico dat maar liefst 50.000 hectare van het WLTO-gebied op termijn onder water loopt.

De WLTO vraagt de Tweede Kamer daarom met klem de Nota aan te passen. Ook wil de WLTO dat bij overheidsplannen eigenaren schadeloos worden gesteld. Dit is niet opgenomen in de huidige Nota.

Categorieen:
Algemeen