Archief

Einde bijdrageregeling klein gasverbruik

De Sectorcommissie energie van het Productschap Tuinbouw heeft besloten om met ingang van 1 januari 2004 geen financiële bijdrage meer te verstrekken aan tuinders die jaarlijks minder dan 30.000 kuub gas verbruiken.

De redenen voor het besluit zijn vooral praktisch van aard, zoals de liberalisering van de energiemarkt per 1 juli. Dit betekent dat met ingang van die datum het gastuinbouwtarief vervalt.

In theorie zou de bijdrageregeling omgezet kunnen worden naar een halfjaar. Volgens het productschap levert dit een flinke administratieve rompslomp op waarvan de kosten vermoedelijk hoger uitkomen dan de baten.

Al een aantal decennia kunnen tuinders een beroep doen op de zogenoemde 'kleine bijdrageregeling'.

Categorieen:
Algemeen