Archief

Vier speerpunten Perspectiefnota

De gemeente Westland heeft in de Perspectiefnota 2005-2008, die vrijdagmiddag is gepresenteerd, vier speerpunten benoemd.

De komende jaren wil de gemeente veel aandacht besteden aan het ruimtelijk beleid, waarbij de ontwikkelingsvisie Greenport Westland 2020 een belangrijke plaats inneemt. Deze visie, waarbij vooral wordt ingegaan op de keuzes van de ruimtelijke ontwikkeling, wordt eind dit jaar aan de gemeenteraad aangeboden.

Een ander speerpunt is de agribusiness, waarbij B&W vooral de herstructurering van de tuinbouw en de kenniseconomie wil oppakken. Het gemeentebestuur van Westland wil de sterke positie van de glastuinbouw behouden en vindt het doorzetten van schaalvergroting en reconstructie van groot belang.

Daarnaast staat in de Perspectiefnota dat tot en met 2008 jeugd, jongeren en ouderen veel prioriteit krijgen. De gemeente wil goede culturele en sportieve mogelijkheden bieden aan de jeugd, het soms hoge alcoholgebruik onder jongeren verminderen en jeugdwerkloosheid tegengaan. Bij het speerpunt van de ouderen wil B&W vooral de huisvesting prioriteit geven.

Categorieen:
Westland Algemeen