Archief

Duurzame gewasbescherming

Een goede milieukwaliteit, ruimte voor ondernemerschap, een stimulerend klimaat voor innovatie en een evenwichtinge en goede concurrentiepositie, dat is wat het kabinet voor ogen staat bij de nota Duurzame gewasbescherming.

In deze nota wordt uiteengezet hoe het gewasbeschermingsbeleid zal leiden tot een duurzame gewasbescherming en zo bijdraagt aan een duurzame landbouw.

De nota beschrijft het integrale beleid tot 2010, gericht op een duurzame bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden binnen en buiten de landbouw.

De nota komt in plaats van de nota 'Zicht op gezonde teelt' die in 2001 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Categorieen:
Algemeen