Archief

Kernconsulenten voor gemeente Westland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westland hebben dinsdagavond ingestemd met het Plan van Aanpak kernenbeleid.

Doel van dit beleid is de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen in het Westland in stand te houden en de bestaande kleinschaligheid in de relatie tussen burger en bestuur te behouden.

Om dit doel te bereiken gaat de gemeente vijf kernconsulenten aanstellen, die het aanspreekpunt voor lokale organisaties en verenigingen in de kernen worden. De kernconsulenten gaan spreekuren houden in de verschillende kernen.

Er is een budget van 60.000 euro beschikbaar gesteld om concrete zaken aan te kunnen pakken.

Categorieen:
Westland Algemeen