Archief

Delflands schatten tentoongesteld

In het kader van de Week van de Zee organiseert het Hoogheemraadschap van Delfland een tentoonstelling in het Schevenings Museum met als titel 'Delflands schatten'.

In de tentoonstelling zijn archeologische vondsten te zien afkomstig uit de Harnaschpolder in de gemeente Midden-Delfland.

De Harnaschpolder was vroeger onderdeel van een keten van duinen langs de voormalige kust van Nederland. Op het duin zijn diverse sporen aangetroffen die er op wijzen dat hier reeds

in de Nieuwe Steentijd van circa 3800 - 3500 voor Christus mensen woonden.