Archief

Inspraakbijeenkomst Holland Accent College

In de aula van het Holland Accent College in Maassluis wordt vanavond een inspraakavond georganiseerd over de uitbreidingsplannen van de school. Tijdens deze bijeenkomst zullen de ontwerpplannen worden gepresenteerd en kunnen aanwezigen een inspraakreactie geven.

Om de uitbreiding van de school mogelijk te maken is vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) noodzakelijk.

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerpplan voor het Accent College en heeft de vrijstellingsprocedure opgestart.

Categorieen:
Maassluis Algemeen