Archief

Regels opslag gevaarlijke stoffen goed nageleefd

De 19 bedrijven in het Rijnmondgebied die gevaarlijke stoffen in loodsen opslaan, leven de regels goed na. Dit is een conclusie van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Samen met inspecteurs van de Brandweer Rotterdam onderzochten zij in het laatste kwartaal van 2003 en het eerste kwartaal van 2004 het naleefgedrag van deze bedrijven.

De bedrijven waar geconstateerd is dat zij één of meerdere richtlijnen overtreden, hebben inmiddels een waarschuwingsbrief ontvangen. Daarin staat ook aangegeven op welke termijn de zaken in orde moeten zijn.

In 1995 is een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. Opvallend is dat er toen minder (16) bedrijven waren die aan deze richtlijn moesten voldoen, maar dat zij meer (62) opslagplaatsen in gebruik hadden.

Categorieen:
Algemeen