Archief

HHDelfland zoekt kandidaten

Bij het Hoogheemraadschap van Delfland vinden van 25 september tot met met 6 oktober verkiezingen plaats, hiervoor is Delfland op zoek naar kandidaten.

Bijna iedereen kan zich kandidaat stellen voor een zetel in het algemeen bestuur.

Kandidaten mogen niet uit het kiesrecht zijn ontzet, moet achtien jaar of ouder zijn en er moeten minimaal tien mensen de kandidatuur ondersteunen.

Op woensdag 2 juni houdt Delfland een informatieavond voor iedereen die geïnteresseerd is in een bestuursfunctie.

Categorieen:
Algemeen