Archief

Uitleg 25 meter grens aan Van Geel

Wethouder Van der Meer van de gemeente Westland heeft met staatssecretaris Van Geel de zogeheten 25 meter regel besproken.

De aanleiding voor het gesprek is dat de regel de reconstructie van het Westland in de weg staat. Momenteel wordt onderzocht of de afstandsnorm uit het oogpunt van milieu wel terecht is.

De staatssecretaris heeft in het gesprek toegezegd de 60 glastuinbouwgemeenten en betrokken provincies te informeren over de voortgang van het onderzoek en de besluitvoering hierover.

Van Geel is van mening dat maatregelen alleen genomen moeten worden als zij daadwerkelijk effectief zijn en een meerwaarde voor het milieu opleveren.

Categorieen:
Westland Algemeen