Archief

Subsidie agrarisch project

Het Agrarisch Kennis Netwerk Zuid-Holland ontvangt 700.000 euro subsidie voor bevordering van innovatie en vernieuwd ondernemerschap in de agrarische sector.

De subsidie is afkomstig van de provincie Zuid-Holland. Het provinciebestuur heeft in totaal een bedrag van 4,4 miljoen euro uitgetrokken voor zeven innovatieve projecten in Zuid-Holland.

Deze projecten zijn volgens het College belangrijk voor de kenniseconomie en zouden zonder een financiële bijdrage niet of slechts traag op gang kunnen komen.

Categorieen:
Algemeen