WOS
Archief

Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het Dagelijks Bestuur van de stadsregio Rotterdam hebben het Voorontwerp van het Regio Rotterdam 2020 (RR2020) vastgesteld.

In het RR2020 worden de belangrijkste bestuurlijke keuzes op hoofdlijnen gemaakt.

In het voorontwerpplan is ook de Greenport B-driehoek opgenomen. Hier wordt de komende jaren een duurzaam glascomplex ontwikkeld.

In de komende maanden vindt er over het Voorontwerp RR2020 uitgebreid bestuurlijk en maatschappelijk overleg plaats.

Categorieen:
Algemeen