Archief

Tuinbouw belangrijk in nota Ruimte

In de Nota Ruimte die het kabinet heeft gepresenteerd, is vermeld dat de agrarische sector ook de komende 15 jaar belangrijk is.

Nederland is op een aantal agrarische terreinen marktleider, een positie die volgens het kabinet behouden moet blijven.

Het gaat daarbij vooral om de glastuinbouw, de bloembollenteelt en de pot- en containerteelt in de zogenoemde 'greenports'.

De verdere ontwikkeling van deze greenports, waaronder het Westland, hangt nauw samen met de ontwikkeling van de mainports wat betreft economische innovatie, verkeersdoorstroming en ligging in meer verstedelijkte delen van Nederland. LTO Nederland heeft jarenlang gepleit voor een belangrijke rol van de secor.

Categorieen:
WestlandAlgemeen