WOS
Archief

Routestructuurplan Midden-Delfland

Het Recreatieschap Midden-Delfland heeft in overleg met belangenbehartigende partijen, recreanten en diverse overheden het routestructuurplan opgesteld.

Het routestructuurplan biedt gerichte oplossingen waardoor de voorzieningen van wandelaars, fietsers skeelers en ruiters verbetert.

De nadruk ligt in 2004 op het realiseren van een wandelroutenetwerk. Ook het verbeteren van de veiligheid van fietspaden is een project dat genoemd wordt in het routestructuurplan.