WOS
Archief

Verontreinigde locaties in beeld gebracht

De provincie Zuid-Holland heeft samen met de gemeenten de totale omvang van de bodemverontreiniging in de provincie Zuid-Holland in beeld gebracht.

In de provincie zijn ongeveer 62.000 locaties die mogelijk verontreinigd zijn. Naar verwachting zijn bij slechts 5 tot 10 procent van de locaties sanerings- of beheersmaatregelen nodig.

De provincie stimuleert eigenaren en gebruikers van mogelijk verontreinigde grond om locaties te onderzoeken.

In bepaalde gevallen is de provincie bereid technische - inhoudelijk of organisatorisch steun te verlenen. In 2030 moeten alle locaties gesaneerd of beheerst zijn.

Categorieen:
Algemeen