WOS
Archief

Lidl gaat uitbreiden

Het dagelijks bestuur van de Deelgemeente Hoek van Holland heeft besloten mee te werken aan het verzoek van Lidl om een leegstaande ruimte in gebruik te nemen.

De deelgemeente heeft wel een aantal voorwaarde gesteld vooruitlopend op de definitieve vergunning.

Dit houdt onder andere in dat de Lidl, mocht er onverhoopt toch geen vergunning komen, direct het pand in oorspronkelijke toestand moet herstellen.