WOS
Archief

Consulent voor PGB aangesteld

Het Regionaal Patiënten Consumenten Platform Delft Westland Oostland, RPCP-DWO, heeft een consulent aangesteld om GGZ-cliënten te helpen bij het inkopen van zorg middels het persoons gebonden budget, PGB.

Begin dit jaar heeft RPCP DWO besloten het Steunpunt PGB voor 2004 uit eigen middelen te financieren omdat het Zorgkantoor DWO de financiële steun aan het steunpunt zou stopzetten.

Voor alle vragen en meer informatie over het PGB, kunnen cliënten contact opnemen met de nieuw aangestelde consulent.

Categorieen:
WestlandAlgemeen