WOS
Archief

TechnoTalent krijgt doorstart

Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek in de regio Haaglanden tekenen vrijdag een samenwerkingsovereenkomst om bèta- en technische opleidingen en banen aantrekkelijker te maken.

Het initiatief TechnoTalent haakt aan bij de plannen van het kabinet om het dreigend tekort aan kenniswerkers, met name bèta's en technici tegen te gaan.

Binnen TechnoTalent zet een aanzienlijk aantal partners zich in om de Europese doelstelling van 15% meer uitstroom in 2010 van hogere bèta- en techniekopleidingen te realiseren.

Categorieen:
Algemeen