WOS
Archief

Aftrap project waterberging in gietwaterbassins

Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen geeft woensdag in Hoek van Holland het officiële startsein voor het project waterberging in gietwaterbassins.

Het project is één van de vier projecten dat in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water is aangewezen als een goed voorbeeld van

Ruimte maken voor Water.

Het project is een samenwerking van het Hoogheemraadschap van Delfland, de WLTO en individuele tuinders en er is een directe samenhang met het programma 'Afvoer en bergingscapaciteit Delfland, ABCDelfland'.