WOS
Archief

Meer nieuwbouw rond stations

De open ruimte in Zuid-Holland kan alleen beschermd worden als er voldoende geld komt voor woningbouw bij stations en in de binnensteden.

De gezamenlijke overheden in de Zuidvleugel van de Randstad hebben het kabinet daarop gewezen. In het stedelijke deel van Zuid-Holland zijn tot 2020 ongeveer 115.000 nieuwe woningen nodig.

De provincie en de gemeenten willen zeker de helft daarvan binnen de bebouwde kom bouwen, nabij de stations. Zo wordt er geen open ruimte in beslag genomen.

Het Bestuurlijke Platform Zuidvleugel heeft een brief met onder meer dit standpunt aan het kabinet gestuurd als inbreng voor de Nota Ruimte die het kabinet de komende weken behandeld.

Categorieen:
Algemeen