WOS
Archief

Ingebruikname Slib- en Grondbank in HvH

De Slib- en Grondbank Waterweg in Hoek van Holland is woensdagmiddag officieel in gebruik genomen.

Het gebied wordt één van de grootste inrichtingen in de provincie, die baggerspecie en hergebruiksgrond ontvangen.

De Slib- en Grondbank is ingericht bij de voormalige baggerspecieloswal De Bonnen. Door het storten van grond en gerijpte baggerspecie wordt de zwaar verontreinigde loswal gesaneerd.

De sanering zal naar verwachting maximaal tien jaar duren, waarna het gebied kan worden heringericht.