WOS
Archief

Extra geld tegen wateroverlast

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat bijna 11 miljoen euro extra investeren om de kans op wateroverlast nog verder te verkleinen.

In de oorspronkelijke planning werd te weinig rekening gehouden met extra doorlooptijd van externe procedures, zoals het aanvragen van vergunningen. Daar kwam Delfland achter bij eerdere maatregelen om bij regenval water op te vangen, te bergen en sneller af te voeren.

De 10,9 miljoen euro wordt geïnvesteerd in tijdelijk extra personeel en adviesdiensten. Eind 2006 moet de kans op wateroverlast in een groot deel van Delfland kleiner zijn geworden.

Categorieen:
Algemeen